• Thứ 2 đến thứ 6: Sáng 9:00 - 12:00 / Chiều 13:00 - 18:00 | Thứ 7: Sáng 8:00 - 12:00

David Game College

Website: https://www.davidgamecollege.com/

Năm thành lập: 1974

Vị trí: London, United Kingdom

Thành phố lớn gần nhất: Luân Đôn

Loại trường: Sixform college, GCSE, A-level và các khoá dự bị Đại học

Các chương trình học: 1,6,7,8,9

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 15

Kiểm đinh:

 16/05/2022

d'Overbroeck's

Website: https://www.doverbroecks.com/

Năm thành lập: 1977

Vị trí: Oxford

Thành phố lớn gần nhất: Oxford

Loại trường:

Các chương trình học: 6,7

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 13

Kiểm đinh:

 25/01/2022

St. Andrew's College Cambridge

Website: https://www.standrewscambridge.co.uk/

Năm thành lập: 1976

Vị trí: Cambridge, UK

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học: 6,7,8

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 15

Kiểm đinh:

 19/12/2021

Bales College

Website: https://balescollege.co.uk/

Năm thành lập:

Vị trí: 2 Kilburn Lane, London W10 4AA.

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học: 7

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 17/05/2021

St. Francis' college

Website: https://www.st-francis.herts.sch.uk/

Năm thành lập:

Vị trí: Broadway Letchworth Garden City Hertfordshire SG6 3PJ

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 21/12/2020

Celtic English Academy

Website: http://www.celticenglish.co.uk/

Năm thành lập: 2004

Vị trí: Cardiff, Wales, UK

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 16

Kiểm đinh:

 29/04/2020

Abbey College

Website: http://www.abbeycollege.co.uk

Năm thành lập: 1874

Vị trí: Malvern, Worcestershire (Central England)

Thành phố lớn gần nhất: Birmingham

Loại trường: Boarding

Các chương trình học: 12

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 01/04/2020

Leighton Park School

Website: https://www.leightonpark.com/

Năm thành lập: 1890

Vị trí: Reading

Thành phố lớn gần nhất: London

Loại trường: Trung học

Các chương trình học: 6

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 11

Kiểm đinh:

 31/03/2020

Major Oak Education

Website: https://www.majoroakeducation.com/

Năm thành lập: 2017

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học: 9

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 12

Kiểm đinh:

 16/12/2019

Academy for International Science and Research

Website: https://www.aisr.org.uk/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học: 1,5,9,10

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 12/10/2019

Padworth college

Website: https://www.padworth.com/

Năm thành lập:

Vị trí: Reading

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 09/08/2019

Bishopstrow College

Website: https://www.bishopstrow.com/

Năm thành lập:

Vị trí: Bishopstrow, Warminster, Wiltshire

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 09/08/2019

Truro School

Website: www.truroschool.com

Năm thành lập: 1880

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học: 6

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/09/2018

Collyer's

Website: https://www.collyers.ac.uk/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học: 5

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 07/09/2018

Oxford International Education Group

Website: www.eurocentrescanam.com

Năm thành lập:

Vị trí: 259 Greenwich High Rd, London SE10 8NB, United Kingdom

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học: 1,8

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 03/07/2018

University of Gloucestershire

Website: www.glos.ac.uk

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 23/11/2017

Sheffield Hallam University

Website: https://www.shu.ac.uk/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học: 4

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 22/11/2017

Mill Hill School

Website: www.millhill.org.uk/

Năm thành lập: 1807

Vị trí: London

Thành phố lớn gần nhất: London

Loại trường:

Các chương trình học: 1,6,7,9

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 22/11/2017

Ockbrook School

Website: http://www.ockbrooksch.co.uk/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Windermere School

Website: http://www.windermereschool.co.uk/

Năm thành lập: 1863

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Buckswood School

Website: http://www.buckswood.co.uk/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

The Royal School

Website: http://www.royal-school.org/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Mander Portman Woodward (MPW)

Website: https://www.mpw.ac.uk/

Năm thành lập: 1973

Vị trí: London, Cambridge, Birmingham

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường: Independent day schools with supervised accommodation

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: N/A

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016
image
image
image

Đăng ký để nhận tư vấn từ Cố vấn giáo dục của Capstone

Capstone cam kết không chia sẻ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.