• Thứ 2 đến thứ 6: Sáng 9:00 - 12:00 / Chiều 13:00 - 18:00 | Thứ 7: Sáng 8:00 - 12:00

The University of Victoria

Website: https://www.uvic.ca/

Năm thành lập: 1963

Vị trí: Victoria, BC

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường: Đại học nghiên cứu công lập

Các chương trình học: 3,4

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 24/02/2023

Pickering College

Website: http://www.pickeringcollege.on.ca/

Năm thành lập: 1842

Vị trí: Newmarket, Ontario CANADA

Thành phố lớn gần nhất: Toronto

Loại trường: Trường tư thục nội trú (lớp 7 – 12) và trường ngoại trú ( lớp mẫu giáo - 12)

Các chương trình học: 6

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 12

Kiểm đinh:

 02/12/2022

St.John's-Kilmarnock School

Website: https://www.sjkschool.org/

Năm thành lập: 1972

Vị trí: Waterloo, Ontario, Canada

Thành phố lớn gần nhất: Toronto

Loại trường: trung học nam nữ, IB, Nội & Ngoại trú, Phi lợi nhuận, trường tư thục

Các chương trình học: 6

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 14

Kiểm đinh:

 06/06/2022

ALEXANDER COLLEGE

Website: https://alexandercollege.ca/

Năm thành lập: 2006

Vị trí: BC, Canada

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 16

Kiểm đinh:

 20/04/2022

St. John's-Ravenscourt School

Website: http://www.sjr.mb.ca/

Năm thành lập: 1820

Vị trí: Winnipeg, Manitoba, Canada

Thành phố lớn gần nhất: Winipeg

Loại trường: Nội trú và ngoại trú

Các chương trình học: 6

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 13

Kiểm đinh:

 19/10/2021

St. John's Academy - Vancouver

Website: www.stjohnsacademy.ca

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 12/10/2021

Trent University

Website: https://www.trentu.ca/

Năm thành lập: 1964

Vị trí: Peterborough, ON

Thành phố lớn gần nhất: Toronto, Ottawa

Loại trường: Đại học công lập

Các chương trình học: 1,3,4,5

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh: #1 về Đào tạo Bậc cử nhân Đại học tại Ontario, Canada

 25/08/2021

Keyin College

Website: https://keyin.com/

Năm thành lập:

Vị trí: Newfoundland, Canada

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 17/08/2021

The Sacred Heart School of Montreal

Website: sacredheart.qc.ca

Năm thành lập: 1861

Vị trí: Montreal, Quebec, Canada

Thành phố lớn gần nhất: Montreal

Loại trường: Trung Học Tư Thục Nữ Sinh

Các chương trình học: 6

Giới tính học sinh: Nữ sinh

Độ tuổi tối thiểu: 11

Kiểm đinh:

 03/03/2021

London International Academy

Website: http://www.lia-edu.ca/

Năm thành lập: 2002

Vị trí: London, Ontario

Thành phố lớn gần nhất: Toronto, Niaraga

Loại trường: Trường trung học tư thục

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 16

Kiểm đinh:

 23/02/2021

Mission Public Schools

Website: www.studyinmission.ca

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học: 7

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 03/02/2021

North Island College

Website: https://www.nic.bc.ca/international/

Năm thành lập: 1975

Vị trí: 2300 Ryan Road, Courtenay, British Columbia V9N 8N6

Thành phố lớn gần nhất: Victoria

Loại trường: Cao đẳng cộng đồng - Công lập

Các chương trình học: 2,3,5,8,11

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 18

Kiểm đinh:

 16/10/2020

Bronte College

Website: www.brontecollege.ca

Năm thành lập: 1991

Vị trí: Mississauga, Ontario Canada

Thành phố lớn gần nhất: Toronto

Loại trường: Nội trú và ngoại trú

Các chương trình học: 6

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 13

Kiểm đinh:

 24/09/2020

Rosseau Lake College

Website: https://www.rosseaulakecollege.com/

Năm thành lập: 1967

Vị trí: 1967 Bright Street, Rosseau, Ontario, P0C 1J0. Canada

Thành phố lớn gần nhất: Toronto

Loại trường: trường CAIS độc lập nhỏ

Các chương trình học: 6,7

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 10

Kiểm đinh:

 23/09/2020

Queen Margaret's School

Website: www.qms.bc.ca

Năm thành lập: 1921

Vị trí: Duncan, British Columbia, Canada

Thành phố lớn gần nhất: Victoria

Loại trường: trung học

Các chương trình học: 6,7

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 5

Kiểm đinh:

 14/08/2020

Vancouver Premier College

Website: www.vpcollege.ca & www.vpcollege.com

Năm thành lập: 1998

Vị trí: Vancouver City and Richmond City

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học: 5

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 17

Kiểm đinh:

 08/08/2020

Georgian College

Website: www.georgiancollege.ca

Năm thành lập: 1967

Vị trí: Barrie,Ontario

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học: 1,2,5

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 17

Kiểm đinh:

 27/03/2020

Urban International School

Website: http://uihs.ca/

Năm thành lập: 2009

Vị trí: Eglinton Campus : 150 Eglinton Ave East Ste 2F, Toronto - North York Campus : 172 Drewry Avenue, Toronto

Thành phố lớn gần nhất: Toronto

Loại trường: Trung Học

Các chương trình học: 4

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 15

Kiểm đinh:

 20/03/2020

Canadian Independent College

Website: www.cicwaterloo.ca

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 19/03/2020

Yorkville University/ Toronto Film School

Website: https://www.yorkvilleu.ca/; http://www.torontofilmschool.ca/

Năm thành lập: 2006

Vị trí: Ontario, British Columbia, New Brunswick

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 06/02/2020

HAVEN INTERNATIONAL SCHOOL

Website: http://www.haveninternationalschool.com/

Năm thành lập: CANADA

Vị trí: 360 COLBORNE ST. BRANTFORD, ONTARIO, CANADA

Thành phố lớn gần nhất: Toronto

Loại trường: Trường quốc tế tư thục

Các chương trình học: 1,6,7,8,9,12

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 11

Kiểm đinh: N/A

 03/10/2019

Niagara Christian Collegiate

Website: niagaracc.com

Năm thành lập: 1932

Vị trí: 2619 Niagara Parkway, Fort Erie, Ontario, Canada, L2A 5M4

Thành phố lớn gần nhất: Thác Niagara

Loại trường: Trung học tư thục nội trú và ngoại trú lớp 6-12

Các chương trình học: 1,6,8,9,10

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 14

Kiểm đinh: 100% học sinh tốt nghiệp được nhận vào các trường Đại Học hàng đầu tại Canada

 01/10/2019

Pures College of Technology

Website: www.pures.ca

Năm thành lập: 2005

Vị trí: Toronto, Scarborough, Canada

Thành phố lớn gần nhất: Chúng tôi được đặt tại Toronto, thành phố lớn nhất của Canada.

Loại trường: Tổ chức quy mô nhỏ, các chương trình công lập và tư thục

Các chương trình học: 5

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 17

Kiểm đinh: Pures College of Technology có liên kết với Northern College of Applied Arts and Technology, một trường cao đẳng công lập ở Ontario. Pures College cung cấp các chương trình cấp bằng đại học công lập dưới thương hiệu “Northern College at Pures – Toronto” DLI # O19315830082

 27/08/2019

Queen’s College of Business, Technology and Public Safety

Website: www.queenscollege.ca

Năm thành lập: 1986

Vị trí: Mississauga, ON

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường: Đại học tư thục

Các chương trình học: 5

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 13/02/2019

Lakeland College

Website: lakelandcollege.ca/international

Năm thành lập: 1913

Vị trí: Lloydminster and Vermilion Alberta

Thành phố lớn gần nhất: Edmonton, Alberta and Saskatoon, Saskatchewan

Loại trường: cao đẳng công lập

Các chương trình học: 5

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh: Xếp hạng 127-166 các trường đại học vùng Trung Tây

 01/02/2019

WILFRID LAURIER UNIVERSITY

Website: wlu.ca

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học: 1,3,4

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 17/01/2019

International Center for EAP (ICEAP)

Website: www.iceap.ca

Năm thành lập: 2009

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học: 1,

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 01/03/2018

Comox Valley School District

Website: http://www3.sd71.bc.ca/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học: 6,9

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 13

Kiểm đinh:

 13/01/2018

Brookes Shawnigan Lake

Website: http://shawnigan.brookes.org/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 22/11/2017

Fulford Preparatory College

Website: www.fulfordprep.com

Năm thành lập: 2012

Vị trí: Merrickville, Ontario

Thành phố lớn gần nhất: Ottawa

Loại trường: Trung học nội trú dành cho cả nam và nữ

Các chương trình học: 6

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 09/10/2017
image
image
image

Đăng ký để nhận tư vấn từ Cố vấn giáo dục của Capstone

Capstone cam kết không chia sẻ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.