• Thứ 2 đến thứ 6: Sáng 9:00 - 12:00 / Chiều 13:00 - 18:00 | Thứ 7: Sáng 8:00 - 12:00

Shoreline Community College

Website: www.Shoreline.edu/international/

Năm thành lập: 1964

Vị trí: Shoreline, Washington

Thành phố lớn gần nhất: Seattle

Loại trường: Cao đẳng Cộng đồng

Các chương trình học: 1,2,7

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 16

Kiểm đinh:

 12/02/2024

Santa Rosa Junior College

Website: https://international.santarosa.edu/

Năm thành lập: 1918

Vị trí: Santa Rosa, California

Thành phố lớn gần nhất: San Francisco

Loại trường: Cao đẳng Cộng đồng

Các chương trình học: 2

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 18

Kiểm đinh:

 30/01/2024

Foothill–De Anza Community College District

Website: international.fhda.edu

Năm thành lập: 1967fdfdf

Vị trí: SILICON VALLEY, CALIFORNIA

Thành phố lớn gần nhất: SAN FRANCISCO

Loại trường: Cao đẳng cộng đồng

Các chương trình học: 2

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 16

Kiểm đinh: FHDA is #1 for acceptances and transfers to the University of California System. #1 of all districts in CA for SAFETY.

 29/01/2024

Highline College

Website: http://www.highline.edu/

Năm thành lập: 1961

Vị trí: Des Moines, Washington USA

Thành phố lớn gần nhất: Seattle, Washington

Loại trường: Cao đẳng cộng đồng

Các chương trình học: 2,3,7,8,10

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 16

Kiểm đinh:

 25/01/2024

Santa Ana College

Website: www.sac.edu/isp

Năm thành lập: 1915

Vị trí: Santa Ana

Thành phố lớn gần nhất: Orange

Loại trường: Cao Đẳng Cộng Đồng

Các chương trình học: 2

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 17/01/2024

Seattle Colleges

Website: intl.seattlecolleges.edu

Năm thành lập: 1966

Vị trí: Seattle

Thành phố lớn gần nhất: Seattle

Loại trường: Cao đẳng 2-năm

Các chương trình học: 1,2,3,10,12

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 16

Kiểm đinh: N/A

 11/08/2023

Hillsborough Community College

Website: http://www.hccfl.edu/international

Năm thành lập: 1968

Vị trí: Tampa, Florida, USA

Thành phố lớn gần nhất: Tampa, Florida USA

Loại trường: trường công 2 năm

Các chương trình học: 2,10

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 16

Kiểm đinh:

 07/02/2023

Kirkwood Community College

Website: http://www.kirkwood.edu/

Năm thành lập: 1966

Vị trí: Cedar Rapids, IA

Thành phố lớn gần nhất: Cedar Rapids, IA or Chicago, IL (3.5 hr. drive)

Loại trường: Community College

Các chương trình học: 1,2

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 18

Kiểm đinh:

 31/01/2023

Truckee Meadows Community College

Website: https://www.tmcc.edu/international-student-services

Năm thành lập: 1961

Vị trí: Reno, Nevada

Thành phố lớn gần nhất: Reno, Nevada

Loại trường: Cao đẳng cộng đồng

Các chương trình học: 2

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 16

Kiểm đinh:

 12/01/2023

Pima Community College

Website: www.pima.edu/international

Năm thành lập: 1969

Vị trí: Tucson, Arizona

Thành phố lớn gần nhất: Phoenix, Arizona

Loại trường: Cao đẳng cộng đồng hệ 2 năm

Các chương trình học: 1,2

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 16

Kiểm đinh:

 05/01/2023

Madison College

Website: https://madisoncollege.edu/get-started/international-students

Năm thành lập: 1912

Vị trí: Wisconsin

Thành phố lớn gần nhất: Madison

Loại trường: Cao đẳng cộng đồng và kĩ thuật chuyên sâu

Các chương trình học: 2

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 04/01/2023

Diablo Valley College

Website: https://www.dvc.edu/

Năm thành lập: 1949

Vị trí: Suburban

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 16

Kiểm đinh:

 18/08/2022

Edmonds College

Website: https://www.edmonds.edu/International/

Năm thành lập: 1967

Vị trí: Lynnwood, Washington, USA

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường: Cao đẳng cộng đồng

Các chương trình học: 2,3,7,8,10,12

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 16

Kiểm đinh:

 14/05/2022

Bellevue College

Website: https://www.bellevuecollege.edu/international/

Năm thành lập: 1966

Vị trí: Bellevue, WA

Thành phố lớn gần nhất: Bellevue

Loại trường: Cao đẳng cộng đồng

Các chương trình học: 1,2,3,7

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 16

Kiểm đinh:

 04/01/2022

Valencia College

Website: www.valenciacollege.edu

Năm thành lập: 1967

Vị trí: Orlando, Florida

Thành phố lớn gần nhất: N/A

Loại trường: Cao đẳng cộng đồng 2 năm

Các chương trình học: 1,2,3,9,10,11

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 18

Kiểm đinh:

 02/11/2021

MiraCosta College

Website: https://www.miracosta.edu/

Năm thành lập: 1934

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 30/06/2021

Everett Community College

Website: http://www.everettcc.edu/

Năm thành lập: 1941

Vị trí: Everett, Washington USA

Thành phố lớn gần nhất: Seattle

Loại trường: Cao đẳng cộng đồng

Các chương trình học: 1,2,7

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 16

Kiểm đinh:

 25/02/2021

Tacoma Community College

Website: http://www.tacomacc.edu/internationalstudents

Năm thành lập: 1965

Vị trí: Tacoma, Washington State

Thành phố lớn gần nhất: Seattle

Loại trường: Cao đẳng cộng đồng

Các chương trình học: 1,2,3,8,10,11,12

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 16

Kiểm đinh:

 20/02/2021

San Jose City College

Website: http://www.sjcc.edu/

Năm thành lập: 1921

Vị trí: San Jose (Silicon Valley), California

Thành phố lớn gần nhất: San Francisco

Loại trường: Cao đẳng cộng đồng

Các chương trình học: 2,3

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 17

Kiểm đinh:

 10/02/2021

Central New Mexico Community College

Website: cnm.edu/global

Năm thành lập: 1964

Vị trí: Albuquerque, New Mexico, United States of America

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường: Cao đẳng cộng đồng

Các chương trình học: 2

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 06/10/2020

Elgin Community College

Website: www.elgin.edu

Năm thành lập: 1949

Vị trí: Elgin, IL

Thành phố lớn gần nhất: Chicago

Loại trường: Cao đẳng cộng đồng

Các chương trình học: 1,2,9

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 17

Kiểm đinh:

 30/03/2020

Lake Washington Institute of Technology

Website: http://www.lwtech.edu/

Năm thành lập: 1949

Vị trí: Kirkland, Washington

Thành phố lớn gần nhất: Seattle, WA

Loại trường: Viện Công Nghệ (Cao Đẳng Cộng đồng và kỹ thuật)

Các chương trình học: 1,2,3,7

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 16

Kiểm đinh: #173 trong số 906 Trường cao đẳng cộng đồng tốt nhất ở Mỹ

 27/03/2020

Pierce College

Website: https://www.pierce.ctc.edu/ie

Năm thành lập: 1967

Vị trí: Washington

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường: Cao đẳng Cộng đồng

Các chương trình học: 1,2,3,5,6

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 16

Kiểm đinh:

 20/03/2020

Heartland Community College

Website: http://www.heartland.edu/

Năm thành lập: 1990

Vị trí: Normal, Illinois

Thành phố lớn gần nhất: Chicago

Loại trường: Quy mô vừa, cao đẳng cộng đồng 2 năm

Các chương trình học: 2

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 18

Kiểm đinh:

 06/02/2020

Riverside City College

Website: www.rcc.edu

Năm thành lập: 1916

Vị trí: Riverside, CA

Thành phố lớn gần nhất: Riverside, CA

Loại trường: Cao Đẳng hệ 2 năm

Các chương trình học: 2

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 05/10/2018

Jackson College

Website: http://www.jccmi.edu/

Năm thành lập: 1928

Vị trí: Jackson, MI

Thành phố lớn gần nhất: Chicago

Loại trường: Cao đẳng cộng đồng

Các chương trình học: 1,2

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 17

Kiểm đinh:

 30/08/2018

College of Southern Nevada

Website: www.csn.edu

Năm thành lập: 1971

Vị trí: Las Vegas, NV

Thành phố lớn gần nhất: Las Vegas

Loại trường:

Các chương trình học: 1,2,3

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 16

Kiểm đinh: #499 trong số 906 Trường Cao đẳng Cộng đồng Tốt nhất ở Mỹ

 16/08/2018

Seattle Central College

Website: www.seattlecentral.edu

Năm thành lập: 1966

Vị trí: Central Seattle

Thành phố lớn gần nhất: Seattle

Loại trường: Cao đẳng Cộng đồng

Các chương trình học: 1,2,3

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 16

Kiểm đinh:

 20/07/2018

Clark College

Website: http://www.clark.edu/

Năm thành lập: 1933

Vị trí: Vancouver, Washington

Thành phố lớn gần nhất: Portland

Loại trường: Cao Đẳng Cộng Đồng

Các chương trình học: 1,2

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 16

Kiểm đinh:

 11/07/2018

Dean College

Website: www.dean.edu

Năm thành lập: 1865

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất: Boston, và Providence, Rhode

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 26/12/2017
image
image
image

Đăng ký để nhận tư vấn từ Cố vấn giáo dục của Capstone

Capstone cam kết không chia sẻ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.