• Thứ 2 đến thứ 6: Sáng 9:00 - 12:00 / Chiều 13:00 - 18:00 | Thứ 7: Sáng 8:00 - 12:00

PLC Pathways (Presbyterian Ladies’ College) and PLC Arrmidale (Y1 - Y12)

Website: https://plcpathways.nsw.edu.au/

Năm thành lập: 1887

Vị trí: Armidale

Thành phố lớn gần nhất: Sydney

Loại trường: K-12

Các chương trình học: 1,6,7,12

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 5

Kiểm đinh:

 16/09/2023

Macarthur Anglican School

Website: https://www.macarthur.nsw.edu.au/

Năm thành lập: 1984

Vị trí: Cobbitty, NSW

Thành phố lớn gần nhất: Sydney

Loại trường: Trung học

Các chương trình học: 7

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 6

Kiểm đinh: 57 ở bang NSW

 28/07/2023

International House Sydney

Website: http://www.ihsydney.com.au/

Năm thành lập: 2001

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học: 1

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016
image
image
image

Đăng ký để nhận tư vấn từ Cố vấn giáo dục của Capstone

Capstone cam kết không chia sẻ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.