• Thứ 2 đến thứ 6: Sáng 9:00 - 12:00 / Chiều 13:00 - 18:00 | Thứ 7: Sáng 8:00 - 12:00

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ

Tầm nhìn

Trở thành công ty phát triển nguồn nhân lực hàng đầu của Việt Nam với cách tiếp cận sáng tạo về các giải pháp giáo dục, đào tạo và các dịch vụ đặc biệt.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là tăng cường cơ hội thành công của các cá nhân và đơn vị đối tác thông qua sự đa dạng của các giải pháp giáo dục và đào tạo chất lượng cao.

Mọi dịch vụ do Capstone Việt Nam cung cấp đều hướng tới việc:

  • Thúc đẩy các cá nhân đạt được mục tiêu giáo dục và ước muốn nghề nghiệp

  • Giúp các đơn vị đối tác hiện thực hóa các kế hoạch giáo dục quốc tế ở Việt Nam và ở nước ngoài

  • Tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa và bền vững đối với các cá nhân, tổ chức và xã hội.

Giá trị

Giá trị cốt lõi của Capstone Việt Nam xác định các ưu tiên của chúng tôi và là nguồn khuyến khích cảm hứng và định hướng cho chúng tôi.

Minh bạch

Chúng tôi trung thành với các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cao nhất trong mọi hoạt động và tin tưởng rằng sự minh bạch là cần thiết trong kinh doanh.

Học hỏi

Chúng tôi cam kết trợ giúp khách hàng học hỏi và đạt được các mục tiêu cá nhân, học vấn và chuyên nghiệp. Chúng tội cũng luôn học hỏi và lắng nghe tiếp thu ý kiến của khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ của mình.

Nhận thức toàn cầu

Chúng tôi đánh giá cao tầm quan trọng của việc trợ giúp khách hàng giành được triển vọng về văn hóa và toàn cầu sẽ thúc đẩy sự nghiệp và làm giàu đời sống của họ.

Sáng tạo

Mỗi cá nhân hay công ty đã đạt được thành công đều phải luôn linh hoạt và sẵn sàng thích nghi với những thay đổi làm mới lại mình để duy trì vị trí và lợi thế cạnh tranh nếu không muốn tụt hạng.

Thành quả

Chúng tôi luôn quan tâm hỗ trợ bạn trong suốt hành trình đạt tới đích của bạn, chúng tôi đồng hành cùng bạn trong mọi bước đi.

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ
TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỦA CAPSTONE VIỆT NAM

image
image

Đăng ký để nhận tư vấn từ Cố vấn giáo dục của Capstone

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Capstone cam kết không chia sẻ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.